Cēsu pilsētas Sporta skolas vēsture

Cēsu pilsētas sporta skola dibināta 1952. gadā un ir trešā vecākā sporta skola visā Latvijā. Aizvadīto gadu laikā skolā par vadītājiem strādājuši 8 direktori - Alfons Kļaviņš, Jānis Lodītis, Ēriks Bērziņš, Aina Skrastiņa, Raimonds Garais, Inese Garā, Mārtiņš Niklass un Jānis Naglis, bet no 2011.gada skolas direktore ir Rudīte Vanadziņa.

Pateicoties pirmajam sporta skolas pedagogu kolektīvam, sākotnēji tika atvērtas deviņu sporta veidu nodaļas: basketbola, slēpošanas, vieglatlētikas, volejbola, vingrošanas, futbola, riteņbraukšanas, tenisa un ātrslidošanas. To skaits laika griežos ir mainījies: orientēšanās (no 1986.), florbols (1994.-1998., atsāk 2002.), galda teniss (no 1994.- 2009.), BMX (no 1995.- 2009.), badmintons (no 1997.- 2009.), bērnu invalīdu sports (no 2000.), peldēšana (1958.-1960.), smaiļošana (1961.-1963.), šaušana (1962.; 1964.-1966.), šahs (1965.-1967.;1971.-1985.; 1997.), kalnu slēpošana (1968.-1973.; 1990.), hokejs (1991.-1993.), kamaniņas (1997.), brīvā cīņa (2000.). Tikai trīs sporta veidi (basketbols, slēpošana un vieglatlētika) pastāvējuši kopš sporta skolas dibināšanas brīža.

Par basketbola nodaļas pamatlicējiem uzskatāmi treneri - Igors Vanadziņš, kurš par treneri un metodiķi sporta skolā nostrādājis 35 gadus un Dzidra Minčenoka  (Sāre), kura lielāko savu darba mūžu (47 gadus) veltījusi basketbolam. 1967. gadā pievienojās vēl viens stabils mācību spēks - Inta Pētersone, kurai skolā darbojusies 33 gadus. No 1979. gada skolā strādā Vladimirs Kiseļovs, no 1990. gada - Viktors Brizgalovs. Basketbola nodaļas absolventu skaits jau šobrīd pārsniedz sešus simtus.

Pie pirmajiem slēpotāju treneriem jāmin Jānis Lodītis un Ēriks Bērziņš, kuri bijuši arī sporta skolas direktori, tāpat arī Alfrēds Tīrons, Aina Skrastiņa (Rubene). Savu artavu slēpotāju sagatavošanā ieguldījuši Imants Zīriņš, Ilmārs Kalniņš, Gunārs Sedlenieks, Aina Skrastiņa - skolas ceturtā direktore, Jānis Ciris, Ilze Cekule. No 1977.gada sporta skolā sākuši trenēties biatlonisti, kuru pirmie treneri Ivars Miezītis un piektais skolas direktors Raimonds Garais. Kopskaitā šīs nodaļas absolvējuši vairāk kā trīs simti slēpotāju un biatlonistu.

Vieglatlētikas nodaļas pirmie treneri - Ausma Lodīte, Alfrēds Tīrons, Indulis Sermols, Jānis Užāns. No 1960. līdz 2015.gadam vairākas vieglatlētu paaudzes izaudzinājis treneris Elmārs Ozols. Lielu ieguldījumu jauno vieglatlētu sagatavošanā devusi Dzintra Ozola, kas ilgus gadus bijusi arī direktora vietniece mācību darbā. Šajos gados vieglatlētikas nodaļas absolventi skaitāmi divos simtos.

Apkopojot vēsturi, kopumā Cēsu pilsētas sporta skolu 65 gadu laikā absolvējuši 1700 audzēkņi. Savukārt bijušo audzēkņu skaits noteikti ir lielāks, jo ne visi pabeiguši sporta skolu ar beigšanas apliecību, bet domājams, ka ikvienam sports ir devis izturību un spēku virzībai uz izvirzīto mērķi. Daļa savu dzīvi saistījuši ar sportu, kļūstot par izciliem sportistiem, pedagogiem, sporta darba organizatoriem vai vienkārši labiem cilvēkiem. Skola devusi rūdījumu dzīvei daudziem šodien Latvijas sabiedrībā plaši pazīstamiem cilvēkiem.

Cēsu pilsētas Sporta skola 2019    

 .