INFORMĀCIJA 2019./2020.m.g.

JAUNĀKO GRUPU NODARBĪBU GRAFIKS 

  •  par sporta veidu  jauno grupu komplektēšanu un esošo papildināšanu 2019./2020.m.g.
  • JAUNAS GRUPAS KOMPLEKTĒSIES;
  • BASKETBOLS - 2012.g.dz. zēnu grupa un  2012., 2011.g.dz. meiteņu grupa 
  • VOLEJBOLS -2012, 2011., 2010.g.dz. zēni, meitenes grupa
  • FLORBOLS- 2012. g.dz. zēnu grupa un 2011.g.dz un vec. meiteņu grupa
  • FUTBOLS-2012.g.dz. zēnu grupa
  • VIEGLATLĒTIKA - 2012.g.dz. zēni, meitenes grupa
  • ORIENTĒŠANĀS- 2011.g.dz. zēni, meitenes grupa
  • SLĒPOŠANA- BIATLONS- 2012. g.dz. zēni, meitenes grupa
  • Tiek papildinātas arī esošās grupas, lūgums sazināties ar skolas administrāciju 64127787 vai konkrētā sporta veida treneri- kontakti skatīt- ŠEIT
SPORTA SKOLAS INFORMATĪVĀ DIENA 3.09.2019.pl.17.30-19.00 Cēsīs, Sporta kompleksā , Piebalgas ielā 18.
VECĀKU MAKSU  LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS  

Saistošie noteikumi Nr. 6 no 08.03.2018  "Par līdzfinsējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas"  

Cēsu pilsētas Sporta skola 2019    

 .