Cēsu pilsētas sporta skolā Īpaši tiek gaidīti bērni vecumā no 6-12 gadiem, lai klātienē tiktos ar skolas pedagogiem un klātienē iepazītos ar kādu no astoņiem sporta veidiem (basketbols, biatlons, florbols, futbols, orientēšanās sports, slēpošana, vieglatlētika, volejbols).

Septembra un oktobra mēnesī jaunie sportisti tiek uzņemti arī jau esošajās treniņu grupās - zvanot uz Sporta skolu 64127787,  tiekoties klātienē  vai  sazinoties ar attiecīgā sporta veida treniņu grupas treneri. 

KĀ IESTĀTIES SPORTA SKOLĀ?  

SPORTA VEIDI, VECUMA GRUPAS, TRENERI

VECĀKU MAKSU  LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS  

Saistošie noteikumi Nr. 6 no 08.03.2018  "Par līdzfinsējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas"  

Cēsu pilsētas Sporta skola 2019    

 .